Kolik nohou má stonožka

Kolik nohou mají stonožky?

Aby měla stonožka sto nohou, musela by mít 50 párů nohou. Tedy sudý počet. Ale stonožky mají vždy lichý počet párů nohou. Proto má počet nohou přinejlepším 98 nebo 102, ale nikdy 100.

Vysvětlení je velmi jednoduché: osm původních tělních článků se postupně dělí tak, že výsledkem je vždy sudý počet tělních segmentů. První článek přitom nese modifikované končetiny, tzv. forcipuly neboli kusadlové nožky. Počet párů kráčivých končetin (a článků, ze kterých vyrůstají) je proto vždy lichý (vesmir.cz).

Shrnutí: Stonožka nemá nikdy sto nohou.

Scolopendra cingulata. Autor: Fritz Geller-Grimm.

A teď pár informací:

Stonožky (Chilopoda) jsou třídou stonožkovců. Přes své jméno nemají stonožky sto nohou, obvykle jich mají méně. Mají zploštělé tělo. Stonožky mají na rozdíl od mnohonožek své protáhlé tělo shora zploštělé. Na hlavě mají jeden pár tenkých nitkovitých tykadel. Každý jejich tělní článek nese pouze jeden pár nohou. První pár je přeměněn v kusadlové nožky s jedovou žlázou. Stonožka jimi omračuje kořist, všechny jsou totiž dravé. U nás žijící stonožky dorůstají nejvýše 6 cm. Stonožka škvorová (Lithobius forficatus) žije pod kůrou, pod kameny a ve spadaném listí. Některé mohou dorůstat až 20 centimetrů a více, dokonce dokáží zabít i malé obratlovce jako třeba myš nebo ještěrku.

Zdroj: Wikipedie.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum